Kerstfeest De Wiekslag - lekkere hapjes
Zoals op de foto's is te zien zijn er door de ouders weer heel veel lekkere hapjes gemaakt. Wij willen alle ouders die zich hebben ingezet bij het maken van de hapjes en andere werkzaamheden bij het kerstfeest heel hartelijk bedanken!
Adresgegevens

OBS de Whee-Wiekslag

Kievitstraat 67
7471EL Goor

T 0547-273004
E info@wiekslaggoor.nl