Werken met Plusmaterialen
Zoals u in onze vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, zijn er door onze stichting uitdagende materialen aangeschaft voor de groepen 1 t/m 8.
Donderdag 14 april hebben we een begin gemaakt met de introductie hiervan.
Enkele kinderen uit groep 8 hebben een deel van de aangeschafte materialen bekeken en ermee gewerkt.
Vervolgens hebben zij de spellen met kinderen uit groep 4 in circuitvorm gespeeld.
Aan iedere tafel werd een ander spel uitgelegd.
Om de 5 minuten, draaiden de duo's uit groep 4 door en leerden zo binnen een half uur met de materialen te werken.
Het was een groot succes!
Uiteraard streven we ernaar de aangeschafte materialen op een structurele manier in te zetten en zo meer uitdaging te kunnen bieden waar nodig.

Adresgegevens

OBS de Whee-Wiekslag

Kievitstraat 67
7471EL Goor

T 0547-273004
E info@wiekslaggoor.nl