Informatiegids passend onderwijs

10-06-2014
Het Steunpunt Passend Onderwijs geeft voor ouders de informatiegids passend onderwijs uit. Namens ouders en vóór ouders wordt een brug geslagen tussen mooie woorden en alledaagse praktijk.

Downloaden informatiegids passend onderwijs...>>

Ga naar de website "steunpunt passend onderwijs met veel informatie...>>

Wat is passend onderwijs:
Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet 'op' passend onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Adresgegevens

OBS de Whee-Wiekslag

Kievitstraat 67
7471EL Goor

T 0547-273004
E info@wiekslaggoor.nl